Tinkasas

Privatumo politika


LAPUKU (COOKIES) NAUDOJIMAS

Siekiant pagerinti Jusu naršymo kokybe, vidines statistikos bei tiesiogines rinkodaros tikslu Svetaineje yra naudojami Slapukai (angl. cookies). Slapukai – tai mažos rinkmenos, siunciamos i Jusu interneto naršykle ir saugomos irenginio atmintyje. Slapukai irašomi i irengini pirma karta apsilankius Svetaineje ir veliau naudojami to paties irenginio identifikavimui, taip palengvindami Jusu prieiga prie Svetaines bei joje pateikiamos informacijos.

Svetaineje yra naudojami „Google“ analizes bei skaitmenines rinkodaros sistemu irankiai („Google Analytics“, „Google AdWords“), kurie renka ir perduoda informacija apie Jusu prisijungimo IP adresa, apsilankymo laika, trukme, peržiuretus puslapius bei atliekamus veiksmus (pavyzdžiui, mygtuku paspaudimus ar formu patvirtinimus). Ši informacija yra saugoma „Google“ JAV esanciuose serveriuose ir veliau naudojama Svetaines naudojimo ataskaitoms bei suasmenintiems skaitmenines rinkodaros sprendimams, asmeniškai neidentifikuojantatskiru lankytoju.

Naudodamiesi Svetaine, Jus sutinkate su šiomis slapuku naudojimo taisyklemis.

Jeigu NESUTINKATE, kad i Jusu irengini butu irašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršykles nustatymus ir išjungti visus slapukus arba ijungti / išjungti juos po viena. Atkreipiame demesi, kad kai kuriais atvejais tai gali suletinti Jusu naršymo sparta, apriboti tam tikru Svetaines funkciju veikima arba blokuoti prieiga prie Svetaines.
ASMENINES INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

Imone saugo ir naudoja visa Jusu Svetaineje paskelbta asmenine informacija laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisines apsaugos istatymo nustatytu reikalavimu bei kitu Lietuvos Respublikos teises aktu, reglamentuojanciu šiu duomenu tvarkyma bei apsauga.

Imone gali rinkti ir panaudoti Jusu asmens duomenis (pavyzdžiui, varda, pavarde, telefono numeri, elektroninio pašto adresa bei kita Svetaines registracijos formose nurodyta informacija) savo paslaugu teikimui, vidiniu ataskaitu bei tiesiogines rinkodaros tikslais. Kai kurie Jusu asmens duomenys gali buti naudojami siekiant geriau pritaikyti Svetaines turini Jusu poreikiams. Naudodama Jusu asmens duomenis, Imone turi teise juos pateikti treciosioms šalims tik konkrecios paslaugos teikimo tikslu. Imone neatskleidžia treciosioms šalims Jusu asmens duomenu jokiais kitais atvejais, prieš tai negavusi išankstinio Jusu sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytus atvejus.

Imone neatsako už Jusu asmens duomenu tvarkyma tretiesiems asmenims priklausanciose interneto svetainese, taip pat ir tais atvejais, kai i jas Jus patenkate per Svetaineje pateiktas nuorodas. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvienos ne mums priklausancios Jusu aplankytos svetaines privatumo salygomis.

Asmeniniai duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Jus turite teise žinoti, kaip panaudojama Jusu asmenine informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, prašome pranešti apie tai Imones kontaktu puslapyje nurodytais duomenimis. Jus turite teise bet kuriuo metu pareikalauti, kad Imone ištaisytu ar sunaikintu Jusu pateiktus asmens duomenis arba sustabdytu tokiu duomenu naudojima.

Jusu asmens duomenys saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenu teisines apsaugos istatyma (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jusu teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotoju teisiu apsaugos istatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).
ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Imone stengiasi, kad Svetaineje pateikiama informacija butu atnaujinta, aktuali, tiksli ir išsami, taciau negarantuoja visiško informacijos tikslumo bei naudingumo. Imone neatsako už bet kokius veiksmus, kuriuos galejo itakoti Svetaineje pateikta informacija, ar tu veiksmu padarinius.

Svetaines turinyje gali buti techniniu netikslumu ar rašybos klaidu. Apie pastebetas klaidas ar netikslumus prašome pranešti Imones kontaktu puslapyje nurodytais duomenimis.

Svetaines turinys gali buti pakeistas, pataisytas ar papildytas bet kuriuo metu. Interneto paieškos sistemos nepateikia atnaujintos informacijos realiu laiku ir Imone neatsako už paieškos sistemu rezultatuose pateiktos informacijos tiksluma ir teisinguma Jusu paieškos metu.

Imone negarantuoja, kad Svetaine veiks nenutrukstamai ir kad Svetaines turinys bus nuolatos prieinamas.

Jus suprantate ir sutinkate, kad naudodamiesi Svetaine ar bet kokia joje pateikta informacija prisiimate asmenine atsakomybe ir rizika. Jus visada privalote patys imtis deramu saugumo priemoniu ir tik Jus atsakote už galima žala, padaryta Jusu sveikatai, kompiuterinei irangai ar joje saugomai informacijai.